Třetí ročník přinesl 32 545 Kč na charitativní projekty

Pivoň milerád zprostředkovává příležitost pomáhat a bylo tomu tak i u třetího ročníku, kdy mohli účastníci přispět libovolnou částkou na program ochrany čápů černých, zakoupit si ptačí budku a nebo podpořit obnovu lesa zakoupením sazenic. Další cestou jak pomoci bylo zakoupení registrace na charitativní procházku s Toyota Dolák, kdy polovina startovného byla věnována také na tyto charitativní projekty.

Společnými silami se pořadilo získat 32 545 Kč a za to moc děkujeme. Velkou zásluhu má na této částce také společnost AISIN, která za každého běžce zakoupila jednu sazenici stromu a přispěla tak 558 sazenicemi. V měsíci listopadu tak zasadíme celkově 1 023 sazenic a rozšíříme další kousek Píseckých hor. Do Záchranné stanice Makov bylo konkrétně posláno 6 970 Kč a na nákup sazenic pak Lesům města Písku 11 625 Kč od účastníků a 13 950 Kč od společnosti AISIN.