Pěněžní dar Makovu předán

Pěněžní dar Makovu předán

Záchranná stanice živočichů Makov nedaleko od Čížové pomáhá zraněným či jinak ohroženým živočichům už od roku 1993, kdy byla stanice jako jedna z vůbec prvních ČR založena. Od té doby se v Makově vystřídalo tisíce živočíchů, kteří se do stanice dostali poranění, nemocní, opuštění či jinak handicapovaní. Všem živočichům poskytne odborné ošetření, léčení a umožňí jejich návrat do vhodných biotopů. O žádného Pivoně se zde prozatím nestarali.

Nedílnou součástí činnosti stanice je i environmentální výchova. V roce 2017 stanici navštívilo více než 10 tisíc lidí, převážně dětí. Ekocentrum Makov pro ně organizuje komentované prohlídky záchranné stanice i další program.

My jsme Makov navštívili, abychom mohli předat panu Šejnovi peněžitý dar, který bude použit na provoz celé zachranné stanice. Její provoz je nejen finančně náročný, ale také časově. Všichni, kteří pomáhají s chodem stanice jsou nadšenci, kterým patří obrovský dík za jejich nasazení. Stanice, která je je rozdělena na části expoziční, léčebnou a rehabilitační a vypouštěcí, disponuje 35 voliérami s rozlohou 4000m².

Peněžní dar byl složen z dobrovolných příspěvků běžců při registraci, nákupu ručně vyráběných ptačích budek a krmítek Makov a také z části registračních poplatků. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem!