Ekologie

Pivoň je velice choulostivý na negativní změnu prostředí, ve kterém žije. Jelikož chceme, aby tu příroda zůstala nedotčena i pro další generace, proaktivně jsme si dali za cíl od samého počátku dodržovat pravidla, která jsou maximálně zodpovědná vůči životnímu prostředí. Všechny aktivity jsou pro organizátory dobrovolné. Některé mohou běžcům připadat diskomfortní, ale jejich výkon a pozitivní zážitek to v žádném případě ohrozit nemusí. Navíc chceme jít cestou, která bude v tomto ohledu podnětem pro zlepšení i pro další závody, abychom se vzájemně inspirovali k zodpovědnosti.

Třídění odpadu

V zázemí závodu budou připraveny nádoby na všechny základní druhy odpadu, který se po závodě vytřídí. Zbytky organického odpadu např. z občerstvovacích stanic se zkompostují, aby později posloužily jako hnojivo.

Omezení jednorázových plastů

Vodu či pivo do plastového kelímku nebo na talířek ze stejného materiálu nedostaneš. Budeme maximálně využívat znovupoužitelné nádobí. Jak v zázemí, tak i na občerstvovacích stanicích.

Minimalizace uhlíkové stopy

Podporujeme spolujízdu na závod, hromadnou dopravu a hlavně cyklisty. Každému závodníkovi, který přijede do zázemí na kole, se o jeho dopravní prostředek v průběhu konání akce postaráme.

Digitalizace

Očekáváš ve startovním balíčku papírové propozice a reklamní letáky? Zklameme tě. Vše v mobilu, digitálně a s dobou.

Vzdělávání veřejnosti

Pivoň je chytrý a svoje znalosti v oblasti ekologie rád předává dále i ostatním, aby se dostaly mezi co nejvíce sportovců a mohli Pivoně následovat.

Závod ale rozhodně není jediná příležitost, jak pomoci přírodě k uchování si svých krás. Organizační tým nelení a zapojuje se do aktivit prospívajícím Píseckým horám. Do stejných akcí se může zaměřit každý. Společně zachováme přirozené prostředí Pivoně v té nejlepší možné podobě. Zapoj se také.

PLOGGING

Ze Švédska se postupně dostává i do naší krajiny. Spojení příjemného s užitečným. Vyrazíte na běh do lesa, ale k zavázaným keckám přidáte také pytel na odpadky a latexové rukavice, pokud budete chtít. Vyběhnete, jste ostražití a hledáte okolo cesty odpadky, kterých je nejen v lesích stále příliš. Odpadky sbíráte do pytle a všechny pak po běhu vyhodíte.

Obnovujeme lesy

Lesy v Píseckých horách se mění. Kůrovcová kalamita po sobě zanechává holiny, ze kterých se odtěžily napadené stromy. Přikládáme tak ruku k dílu a zapojujeme se do výzvy „Pomozte obnovit písecké lesy“, které pořádají Lesy města Písku. Společně jsme pomohli vysadit několik stovek nových stromů.